- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Corporate Security » Thông tin cạnh tranh

Trong lĩnh vực an toàn thông tin doanh nghiệp, phân tích thông tin cạnh tranh với việc thẩm tra, đánh giá sự thành công/thất bại sau khi tung sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường, đồng thời đo lường hiệu quả các chiến dịch marketing của các đối thủ cạnh tranh. Các công việc này được thực hiện thông qua việc tự động theo dõi nhiều nguồn thông tin khác nhau (báo chí, phân tích các blog, diễn đàn, cổng thông tin,...); phân tích so sánh sự phản hồi của khách hàng/người dùng, xu hướng thị trường, doanh số bán hàng và các khoản đầu tư tài chính.