- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Giải pháp » Corporate Security

Giải pháp Corporate Security: an toàn thông tin doanh nghiệp

Trong lĩnh vực an toàn thông tin doanh nghiệp, các tổ chức thương mại là trung tâm của các hoạt động tìm kiếm và phân tích thông tin. Dịch vụ Corporate Security ngoài việc quản lý thông tin đối ngoại, chủ yếu liên quan đến đối thủ cạnh tranh và xu hướng chung của một thị trường cụ thể, còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong tất cả các hoạt động khai thác và bảo vệ lợi nhuận của Công ty.

Nó giúp xác định các tiêu chuẩn để cải thiện hiệu suất, để nhận ra các mối đe dọa và cơ hội tại thời điểm sớm nhất, trong lúc các lợi thế kinh doanh được đẩy mạnh. Đây cũng là một giải pháp sáng tạo và nhiều chức năng: nơi mà có thể được áp dụng với R&D đến Marketing, từ chiến lược đến an ninh.