- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Sản phẩm » Thiết bị HSM

Công ty Vsystems cung cấp thiết bị HSM cho môi trường PKI chữ ký số (CA HSMs) đáp ứng tiêu chuẩn FIPS 140-2 level 3/4. Với các dòng sản phẩm:

- AEP Keyper của hãng AEP
- Safenet Luna của hãng SafeNet/Gemalto
- Thales nShield của hãng Thales
- Utimaco CryptoServer của hãng Utimaco