- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Sản phẩm » Thiết bị Token » SafeNet eToken 5100

SafeNet eToken 5100 là thiết bị USB Token xác thực hai nhân tố với công nghệ smartcard tiên tiến. Nó là thiết bị thế hệ trước của SafeNet eToken 5110.

SafeNet eToken 5100 chỉ hỗ trợ HĐH Windows với các phiên bản:  Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 R2, and all previous versions. Không hỗ trợ Windows 10 (32- and 64-bit).