- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Sản phẩm » Thiết bị Token » SafeNet eToken 5200

Safenet eToken 5200 là một giải pháp Token xác thực zero-footprint, cung cấp cho người dùng khả năng truy cập an toàn vào các ứng dụng web, SSL VPNs, các ứng dụng điện toán đám mây và các web portal từ bất kỳ máy tính nào mà không cần phần mềm client.
SafeNet eToken 5200 kết hợp trong 1 thiết bị duy nhất khả năng xác thực mạnh dựa trên chứng thư số, tính di động, khả năng plug-and-play.

Safe eToken 5200 cũng được hỗ trợ bởi phần mềm Safenet Authencation Manager


Tính năng:
- Chứng nhận Common Criteria
- Tích hợp bảo mật logical và tùy chọn truy cập vật lý
- Tích hợp mạch RSA 1024-bit and 2048-bit key generation, authentication & digital signing
- Hỗ trợ đầy đủ chức năng PKCS#11
- Vỏ ngoài cứng chịu nước và chống giả mạo
- Hoàn toàn tương thích với giao diện USB tiêu chuẩn
Lưu ý: Trên HĐH Windows 8/Server 2012 không hỗ trợ zero footprint. Cần một chương trình client nhỏ sẽ tự động cài đặt trên máy tính của người dùng.

Hỗ trợ các Hệ điều hành:
- Windows:  Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 R2, and all previous versions.
Không hỗ trợ Windows 10 (32- and 64-bit).
- Mac:  Mac OS X 10.9 (Mavericks) and all previous versions.
- Linux:  Supports latest versions of Red Hat, Ubuntu, Debian, SUSE, CentOS and Fedora.

Download Datasheet SafeNet eToken 5200