- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Sản phẩm » Thiết bị Token » SafeNet eToken khác

Hỏi: Công ty Vsystems có cung cấp eToken 5000, eToken 5500, eToken 5510 của hãng SafeNet không?


Trả lời: 
Hãng SafeNet không có các dòng eToken nào có số hiệu như vậy. Có thể bạn đã nhớ nhầm thông tin về dòng sản phẩm thiết bị eToken của hãng SafeNet. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website của 
hãng SafeNet: http://www.safenet-inc.com

Hoặc thông tin của hãng về các dòng sản phẩm eToken:

http://www.safenet-inc.com/multi-factor-authentication/authenticators/pki-usb-authentication/

SafeNet chỉ có các dòng Token chính gồm:
- eToken PRO, eToken PRO Anywhere : đã cũ
- eToken 5100: đã có thông báo EOS
- eToken 5110
- eToken 5200: đã có thông báo EOS

Các dòng sản phẩm Token có thông báo EOS (End-of-Sales: ngừng bán hàng) của hãng SafeNet thì Công ty chúng tôi không có hàng để cung cấp.
Sản phẩm Công ty chúng tôi đang cung cấp là dòng sản phẩm mới nhất eToken 5110, được cung cấp chính hãng và hỗ trợ đầy đủ của hãng SafeNet.