- Giải pháp phần mềm
- Bảo mật máy tính, ISMS, PKI
- Quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM)

Sản phẩm » Thiết bị Token

Các dòng thiết bị eToken của hãng SafeNet:

+ eToken PRO: là thiết bị xác thực dựa trên USB cung cấp cơ chế  xác thực người dùng mạnh mẽ và quản lý mật khẩu với chi phí hiệu quả.

+ eToken PRO Anywhere: là thiết bị xác thực USB đầu tiên theo chuẩn công nghiệp dựa trên công nghệ smartcard clientless, tích hợp với cơ chế xác thực mạng dựa trên chứng thư số ... combining the strength of certificate-based strong authentication with the simplicity and mobility of one-time passwords.
+ eToken 5100: là một thiết bị xác thực USB hai nhân tố portable với công nghệ smartcard tiên tiến. Nó sử dụng công nghệ dựa trên chứng thư số để tạo ra và lưu trữ sử dụng các thông tin người dùng bên trong môi trường bảo mật của chip smartcard
+ eToken 5110: Cung cấp xác thực hai nhân tố cho việc bảo mật truy cập mạng từ xa, hỗ trợ các ứng dụng bảo mật cao cấp dựa trên chứng thư số, bao gồm cả chữ ký số và chứng thực pre-boot.
+ eToken 5200: là thiết bị xác thực USB zero footprint, cung cấp cho người dùng truy cập an toàn vào các ứng dụng web-based, SSL VPN, ứng dụng đám mây và các web-based portal từ bất kỳ máy tính mà không cần phần mềm client.


Tuy nhiên hiện tại SafeNet đang có thông báo kế hoạch End-of-Sale (EOS) and Last-Time-Buy (LTB) của một số dòng sản phẩm:
+  eToken 5100/5105 token
+  eToken 5200/5205 token
+  eToken NG-OTP token
+  eToken 4100 Smartcard

Như vậy, nếu người dùng có nhu cầu mua các thiết bị eToken 5100, eToken 5200 và các thiết bị eToken cũ hơn (như eToken PRO, eToken PRO Anywhere) sẽ không còn được hãng cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian tới. Hiện tại chỉ có duy nhất eToken 5110 là chạy được trên Hệ điều hành mới nhất Windows 7/8/10 (bản 32-bit và 64-bit), các thiết bị eToken khác chỉ hỗ trợ các HĐH cũ hơn, cá biệt có một số thiết bị chỉ chạy trên các HĐH rất cũ như XP/Vista và ngay cả Windows 7 cũng không thể thạy được.

Hãng SafeNet khuyến nghị khách hàng sử dụng dòng thiết bị eToken 5110 để được hỗ trợ lâu dài và đầy đủ nhất.